ඔබේ අදහස්වලට පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් මුදල්

පාරිභෝගිකයන්, ව්‍යාපාරිකයන්, මෙන්ම ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට මුදල් වැය කිරීමකින් තොරව පහසුවෙන් මේ හා සම්බන්ධ වීමට හැකිය. අපගේ සාමාජිකයින් හා විශ්වාසවන්තව නිරන්තරයෙන් අප ගනුදෙනු කරන්නෙමු. ඔබ සිටින ඕනෑම තැනක සිට ඔබගේ විවවේක කාලයේදී අප හා සම්බන්ධ වී ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයීමට ඔබට දැන් අනඟි අවස්ථාවක් මේ තුලින් හිමි වේ.

image

WHO DO YOU WANT TO REACH

WE CONNECT WITH REAL PEOPLE We actively recruit consumers, decision makers and business professionals and bring them closer to you. Our focus is on building a trusted ongoing relationship that will facilitate quick and authentic data collection.

In a world more aware of privacy and authenticity, panels.lk can deliver the actual voice of the individual at scale to market researchers, marketers, and advertisers. With quality data to spark quality insights, more businesses can gain the advantages they need to innovate, grow and compete.


Interviews are self-administered, which has a significant advantage over other methodologies when it comes to sensitive topics; also, CAWI has zero bias probability caused by interviewers, since there is no one involved in the process.

icon

Ad-hoc surveys

icon

Concept tests

icon

Price evaluation

icon

Package tests

icon

Tracking studies

icon

Product tests

What do we offer?

 • Full service (including programming, hosting, sample and data delivery)
 • Survey programming and hosting
 • Questionnaire localization
 • Real-time reporting
 • Data processing
 • Coding
 • Translation of questionnaire or verbatims.

Why use panels.lk?

 • No set up fees and no minimum fees, therefore no strings attached for our clients
 • Flexibility all the way – costing, timing, process, procedures etc.
 • Friendly professional staff with a consultative approach
 • Free questionnaire localization and translation proofing
 • Incredibly low translation costs for questionnaires and verbatims (open-ended answers)

Other products we offer

Tracking studies

Weekly, monthly, quarterly or annually – it’s all the same: you get the same high-quality data when running tracking studies with us.

Proprietary online panels

Pannel.lk owns strong and fast growing proprietary online panels across all districts of Sri Lanka.

Data processing, Analysis & Reporting

Are you looking for quality in your data and clear insights? We can deliver secure, on-demand reports, dashboards and analyses.

ඔබගේ ජන විකාශන තොරතුරු අප සමඟ බෙදා ගන්න.

Panels.lk සාමාජිකයන් හට Panels.lk මගින් පවත්වනු ලබන අන්තර්ජාල (ඔන්ලයින්) සමීක්ෂණ සහ දුරකථන සමීක්ෂණ වලට සහභාගී වීමෙන් අමතර ආදායමක් උපයා ගත හැකිය.

icon

අන්තර්ජාල (ඔන්ලයින්) සමීක්ෂණ

Panels.lk විසින් සිදු කරන ලබන අන්තර්ජාල (ඔන්ලයින්) සමීක්ෂණවලට සහභාගී වීමෙන් ඔබට සමීක්ෂණයකට රුපියල් 100 සිට 200 දක්වා මුදලක් උපයා ගත හැක. ඔබගේ මෙම ඉපයීම මුදල් හෝ ඔබේ ජංගම දුරකථන අංකයට රීලෝඩ් එකක් ලෙස ලබා ගත හැක.

icon

දුරකථන සමීක්ෂණ

Panels.lk විසින් සිදු කරන ලබන දුරකථන සමීක්ෂණ වලට සහභාගී වීමෙන් ඔබට රුපියල් 30 සිට 50 දක්වා දක්වා මුදලක් උපයා ගත හැක. ඔබගේ මෙම ඉපයීම මුදල් හෝ ඔබේ ජංගම දුරකථන අංකයට රීලෝඩ් එකක් ලෙස ලබා ගත හැක.

අන්තර්ජාල (ඔන්ලයින්) හා දුරකථන සමීක්ෂණ වලට සහභාගී වීමෙන් උපයා ගත් මුදල්, ඔබ ගේ ගිණුමට තැන්පත් කිරීමට ඉල්ලා සිටිය හැකි අවම වටිනාකම රු. 500 ක් වන අතර රීලෝඩ් කිරීමට ඉල්ලා සිටිය හැකි අවම වටිනාකම රු. 100 කි.

image

පහසු පියවර කිහිපයකින් panels.lk සමඟ ලියාපදිංචි වී මුදල් ඉපයීම දැන්ම අරඹන්න

Register

ඔබගේ තොරතුරු ඇතුලත් කර ආකෘති පත්‍රය පුරවා වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වන්න.

icon

Check

ඉන්පසුව ඔබට ගැලපෙන සමීක‍ෂණ තොරතුරු වට්ස්ඇප් මඟින් හෝ SMS මගින් ලබාගන්න.

icon

Fill

ඔබට ලැබුන සමීක‍ෂණ සඳහා වෙබ් අඩවියේ (Members Are) සාමාජික අංශය වෙත පිවිස දී ඇති ප්‍රශ්ණවලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න.

icon

Earn points

පිළිතුරු ලබා දී සෑම ප්‍රශ්ණයකටම ලකුණු ලබා ගන්න.

icon

Redeem cash

ලබාගත් ලකුණුවලට සමාන අගයකින් ඉක්මනින්ම මුදල් උපයාගන්න.

icon

නිරන්තරයෙන් අසනු ලබන ප්‍රශ්ණ

සාමාජික ගාස්තු අය කරනවද?

නැත. කිසිදු මුදලක් ගෙවිමට සිදු නොවේ. සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ සිදු වන අතර එයට අවශ්‍යය ඔබේ කැමැත්ත පමණයි. කැමති ඕනෑම මොහොතක සාමාජිකයෙකු විය හැකි අතරම ඕනෑම මොහොතක සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් වීමටද ඔබට හැකිය.

මම ලියාපදිංචි වූ පසු සිදු වන්නේ කුමක්ද?

ලියාපදිංචි වූ පසු ඔබේ තොරතුරු විමර්ෂණය කර ඔබේ තොරතුරුවලට ගැලපෙන සමීක‍ෂණයක් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව ඔබව අපි දැනුවත් කරනු ලබනවා.

සමික‍ෂණයක් සඳහා මාව තෝරා ගත් පසු සිදුවන්නේ කුමක්ද?

Panels.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ඔබට SMS හෝ වට්ස්ඇප් මඟින් ලැබුන සමීක‍ෂණ අංකය ඇතුලත් කර ඔබට ලැඛෙන සමීක‍ෂණ ප්‍රශ්ණවලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න.

Panels.lk සාමාජිකයන් සිදු කරන්නේ කුමක්ද?

Panels.lk සාමාජිකයන් විවිධ ලෙස මේ සමඟ සම්බන්ධ වෙනවා:
-සමීක‍ෂණවලට සහභාගි වීම මඟින්ඃ විවිධ මාතෘකා යටතේ ඇති සමීක‍ෂණවලට විවිධ ලෙස සම්බන්ධ වීමට සාමාජිකයන්ට ආරාධනා කරනු ලබනවා. ලබාදෙනු ලබන සතියක කාලසීමාවක් සඳහා ඔබේ ආහාර පුරුදු (Snack Habits) , නිවස පිරිසිදු කිරීමේ ද්‍රව්‍ය එසේත් නැතිනම් වේදනා නාශක ද්‍රව්‍ය වැනි දේ පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, පුරුදු විමසනු ලබනවා.
-විශේෂ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සහභාගි වීම මඟින්ඃ වරින් වර Panels.lk පවත්වනු ලබන විශේෂ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ආරාධානා කරනු ලබනවා. මෙම අධ්‍යයන කටයුතු දීර්ඝ හෝ කෙටිකාලීන දිනපොත් ක්‍රමයකට පවත්වනු ලබනවා. ඔබට අත්හදා බැලීමට ලබා දෙන යම් නිෂ්පාදනයන් දෛනිකව හෝ සතියක කාලසීමාවක් පුරා ඔබ පාවිච්චි කල ආකාරය හෝ එහි ගුණදොස් පිළිබඳව ඔඛෙන් විමසනු ලබනවා. මෙම විශේෂ අධ්‍යයන කණ්ඩායම් වලට සම්බන්ධ වන සාමාජිකයන්ට වැඩිපුර ලකුණු ලබාගැනීමේ අවස්ථාවන්ද හිමි වෙනවා..

මම සහාභාගි වෙනවට මුදල් ගෙවනවද?

ඔව්. ඔබ පිළිතුරු ලබාදෙන සෑම ප්‍රශ්ණයකටම ලකුණු ලැඛෙන අතර ඒ ලකුණු මුදල් කර ලබාගැනීමට ඔබට හැකි වෙනවා.

මගේ පුද්ගලික තොරතුරු ඔබ ආයතනය ඔබේ සේවාදායකයින්ට ලබා දෙනවාද?

නැත. ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු සාමාජිකයෙකු ලෙස ඔබගේ සමීක‍ෂණ කටයුතු පවත්වාගැනීමට යොදාගත්තද එම තොරතුරු පුර්ණ වශයෙන් ආරක‍ෂා කිරීමට panels.lk වගකීමේන් බැදී සිටිනවා. සමීක‍ෂණ සඳහා ඔබ ලබා දුන් පිළිතුරු පමණක් අප සේවාදයකයින්ට ලබා දෙනවා. අප ඔවුන්ට කිසිවිටෙකත් ඔබේ නම, ලිපිනය හෝ ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු කිසිවක් ලබාදීමට කටයුතු කරන්නේ නැහැ. අපද ඔබේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය හෝ ක්‍රෙඩිට්කාඩ් අංක ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්නේ නැහැ. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා ඔබට මෙම පිටුව අවසානයේ ඇති රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය කියැවීමෙන් දැනගැනීමට හැකියාව තියෙනවා.

Address

No 21A, Kirula Place,

Email